This information is currently only available in a local national language. We apologise for any inconvenience.

Laatste update 10-02-2016

VERKLARING VAN GEGEVENSBESCHERMING WWW.BELLICON.BE

De verantwoordelijke

Tijdens een bezoek aan onze website www.bellicon.be worden persoonsgerelateerde gegevens verzameld, verwerkt en gebruikt. Wij willen u hierbij graag verduidelijken hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Wij leven de regelgeving van het Belgische wet bescherming persoonsgegevens na, met name de regelingen van de Telecommunicatiewet en de Cookiebepaling.

De verantwoordelijke in de zin van de Nederlandse gegevensbeschermingswet is bellicon Nederland. Wanneer u vragen hebt over de gegevensbescherming of rechten of vorderingen op uw persoonsgebonden gegevens wenst uit te oefenen, gelieve dan een e-mail te sturen naar info@bellicon.be .

Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics gebruikt zogenaamde „cookies“, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en aan de hand waarvan een analyse over uw websitegebruik kan worden gemaakt. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt in principe naar een server van Google in Amerika doorgestuurd en daar opgeslagen.

In opdracht van de website-exploitant zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze website te evalueren, rapporten te maken over de websiteactiviteiten en om andere met het gebruik van de website en het internet gerelateerde prestaties tegenover de website-exploitant te kunnen leveren. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt gecommuniceerd, wordt niet met de andere gegevens van Google gelinkt.

Door middel van een instelling in uw browsersoftware kunt u verhinderen dat uw computer de cookies opslaat. Wij wijzen er echter wel op dat bij uitschakeling van die functie niet meer alle websitefuncties optimaal zullen werken. U kunt daarnaast ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en die betrekking hebben op het gebruik van de website (incl. uw IP-adres) alsook de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de plugin, te vinden onder de volgende link, te downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Gepersonaliseerde reclamebanners en reclameadvertenties

Door de technologie van Google Inc. wordt op deze website informatie over het surfgedrag van websitebezoekers op een anonieme manier verzameld en opgeslagen voor marketingdoeleinden. Deze gegevens worden met behulp van zogenaamde cookie-tekstbestanden op uw computer opgeslagen. Google Inc. analyseert het surfgedrag aan de hand van een algoritme en kan vervolgens persoonsgerichte reclamebanners of advertenties voor andere websites (zogenaamde publishers) laten verschijnen. Deze gegevens kunnen in geen enkel geval gebruikt worden voor het persoonlijk identificeren van bezoekers van deze website. De verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verbeteren van het aanbod. Een andere toepassing of gebruik door derden is er niet.

U kunt bezwaar maken tegen de volkomen anonieme analyse over uw surfgedrag op deze website door op de volgende deactiveringslink te klikken: http://www.google.com/privacy_ads.html

Google Conversion Tracking

Google gebruikt cookies, opdat wij kunnen zien hoeveel van de personen die op onze advertenties klikken, onze producten ook daadwerkelijk kopen. De cookie voor de Conversion Tracking wordt enkel in uw browser ingeschakeld wanneer u op een door Google gelinkte advertentie klikt die wij vooraf aan Conversion Tracking gekoppeld hebben. Deze cookies worden na 30 dagen inactief en bevatten geen informatie waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden.

Indien u op bepaalde pagina's van onze website komt en de cookie is nog actief, kunnen Google en wij zien dat u al eens op de advertentie geklikt hebt en u naar deze pagina verder leiden. Elke adverteerder krijgt een andere cookie. Cookies zijn bijgevolg niet traceerbaar tot op de websites van de adverteerders.

Wanneer u cookies voor Conversion Tracking wenst te deactiveren, kunt u uw browser zodanig instellen dat cookies van het domein "googleadservices.com" geblokkeerd worden.

Toesturen van informatie over het aanbod van bellicon en andere berichten

Wij gebruiken uw gegevens voor het versturen van de door u gevraagde informatie over het aanbod en andere acties van bellicon naar het door u opgegeven e-mailadres. Deze e-mailcommunicatie kunt u op elk moment laten stopzetten.

This website uses Google Analytics, a web analysis service provided by Google Inc. ("Google"). Google Analytics uses so-called "cookies"; these are small text files that are stored on your computer and enable an analysis of your use of the website. The information created by the cookie on how you use this website is usually transferred to and stored on a Google server in the USA.

Google uses this information on behalf of the website operator to evaluate your use of the website, compile reports on website activity and provide further services to the website operator relating to the use of the website and the Internet. The IP address of your browser transferred by Google Analytics will not be combined with any other data held by Google.

You can prevent cookies from being stored on your computer by adjusting your browser software accordingly; however, please note that you may not be able to make full use of all the functions on this website if you do so. You can also prevent data created by the cookie and relating to your use of the website (including your IP address) from being transferred to and subsequently processed by Google by downloading and installing the plug-in available under the following link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

This website uses technology from Google Inc. to gather and store anonymised information on the surfing behaviour of website visitors for marketing purposes. This data is stored on your computer with the help of so-called "cookie" text files. Google Inc. uses an algorithm to analyse surfing behaviour and is subsequently able to display specific personalised ad banners and ads on other websites (so-called publishers). Under no circumstances is it possible to use the data to identify the visitor to the website in person. The collected data is merely used to improve website presentation. It is not used in any other way or made available to third parties.

You can prevent this completely anonymised analysis of your surfing behaviour on this page by clicking on the following opt-out link: http://www.google.com/privacy_ads.html.

Gegevensbescherming bij bestellingen

De klant is op de hoogte van en akkoord met het feit dat zijn persoonlijke gegevens, die voor de afhandeling van de opdracht noodzakelijk zijn, door de verkoper op gegevensdragers worden opgeslagen. Bij de verkoop door www.bellicon.com en voor de afhandeling van de overeenkomst zijn diverse dienstverlenende bedrijven voor ons actief, bijv. voor IT-services en hosting of voor de betaling en uitlevering van producten. Deze bedrijven hebben voor de uitvoering van hun opdracht bepaalde gegevens van u nodig (bijv. naam, adres), die wij aan hen zullen doorgeven.

Toestemming, herroepingsrecht, recht van bezwaar

Voor zover wij gegevens voor een doel gebruiken waarvoor volgens wettelijke bepalingen uw toestemming is vereist, zullen wij u steeds uitdrukkelijk om toestemming vragen en deze toestemming volgens de voorschriften inzake gegevensbescherming registreren. U kunt uw toestemming op elk moment herroepen, zij het weliswaar enkel met toekomstige werking, en/of bezwaar maken tegen toekomstig gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden, markt- en opinie-onderzoek. Voor de herroeping van een toestemming of om een bezwaar in te dienen, volstaat een eenvoudige kennisgeving aan ons. U kunt daarvoor de hierboven vermelde contactgegevens gebruiken zonder dat u daarvoor andere kosten naast de bemiddelingskosten volgens het basistarief dient te betalen.