De test bewijst het: de lymfestroom verbetert met de bellicon®

Prof. Dr. Nele Devoogdt, Fysiotherapeut en Coördinator van het Lymfoedeem centrum KU Leuven

Fluorscopietest op bellicon® mini trampoline 2015

KU LEUVEN (Vasculair Centrum) 
Prof. Dr. Nele Devoogd

Wat zijn de effecten van bewegen op de bellicon® op het lymfestelsel? Daarvoor werd lopen op een harde ondergrond vergeleken met bewegen op de mini trampoline. Het experiment moest uitwijzen of de lymfestroom op de bellicon® sneller wordt geactiveerd. Deze test werd uitgevoerd middels een fluorscopietest. Dit zijn de resultaten!


Proefpersoon:

 • Gezond, normaal vetpercentage, lichaamsgewicht 65 kg, leeftijd 24 jaaR
 • Geen operaties/blessures aan enkels en knieën, geen objectieve tekens van lymfoedeem
 • bellicon® mini trampoline; elastieksterkte Zacht (tot 60 kg)
 • Contrastvloeistof 0,2 cc IndoCyanineGroen (verdund 25 mg met 25 ml aqua)
 • Infrarood PDE-camera (visualisatie lymfetransport), computer en monitor
 • Markeerstift zwart
 • Ergonoom (92 slagen per minuut)
 • Oefening ‘wandelen’ op de bellicon® (hielen lichten, afwikkelen tot aan de tenen)
 • Oefening ‘wandelen’ op de vloer (hielen lichten, afwikkelen tot aan de tenen)


Procedure:

 1. Proefpersoon krijgt op de behandeltafel een verdoving toegediend ter hoogte van de digitruimte Ⅰ-Ⅱ van de rechtervoet; daarna zittend op de rand van de behandeltafel een inspuiting van contrastvloeistof IndoCyanineGroen met 0,2 cc IndoCyanineGroen ter hoogte van digitruimte Ⅰ-Ⅱ en Ⅳ-Ⅴ
 2. Oefening: wandelen op de bellicon® op het ritme van een metronoom (92 slagen per minuut).
 3. Lymfetransport wordt gevolgd met een PDE-camera.
 4. Na 10 stappen wordt er gestopt met wandelen op de bellicon® en wordt met een streepje gemarkeerd tot waar het lymfetransport is gestegen. Als het transport niet veranderd is, wordt in plaats van een streep een punt gezet.
 5. De test stopt wanneer het lymfetransport de knie bereikt.
 6. Er wordt gekeken hoeveel series van 10 stappen nodig zijn tot het lymfetransport de knie bereikt. Er zijn bij het wandelen op de bellicon® in totaal 50 stappen nodig om de knie te bereiken.
 7. Nu worden de lymfecollectoren van het rechteronderbeen leeggemaakt, zodat de contrastvloeistof eruit is. Er is nog wel een ‘reservoir’ van de contrastvloeistof aanwezig op de plaats in de voet waar het is ingespoten. Bij een volgende oefening zal deze vloeistof weer zichtbaar zijn in de lymfecollectoren van het rechterbeen.
 8. Opnieuw wordt er gewandeld op de bellicon®. Geteld wordt hoeveel series van 10 stappen nodig zijn totdat het lymfetransport de knie bereikt. Nu zijn daar 40 stappen op de bellicon® voor nodig.
 9. De lymfecollectoren van het rechteronderbeen worden opnieuw leeggemaakt.
 10. Wandelen op de vloer op het ritme van een metronoom (92 slagen per minuut). Weer wordt geteld  hoeveel series van 10 nodig zijn totdat het lymfetransport de knie heeft bereikt: in totaal 70 stappen. Om uit te sluiten of de eerste oefening - wandelen op de bellicon® - van invloed is op een snellere circulatie van de lymfevloeistof wanneer daarna wordt gewandeld op de vloer, is een tweede test gedaan. Bij dezelfde testpersoon wordt nu de contrastvloeistof in plaats van in de rechtervoet links ingespoten. Bij de eerste oefening wordt nu eerst op de vloer gelopen, daarna op de bellicon®.

Wandelen op de vloer: in totaal zijn er 100 stappen nodig op de vloer om de knie te bereiken.
De lymfecollectoren van linker onderbeen worden leeggemaakt zodat de contrastvloeistof eruit is. Ook hier is nog een ‘reservoir’ van de contrastvloeistof in de linkervoet aanwezig waar het is ingespoten. Bij een volgende oefening zal deze vloeistof weer zichtbaar zijn in de lymfecollectoren van het linker onderbeen.
Nu wordt er gewandeld op de bellicon® en blijken er 30 stappen nodig om de knie te bereiken.


Conclusie:

 Wandelend op de bellicon® wordt de lymfestroom inderdaad sneller geactiveerd. Er zijn opmerkelijk minder series van 10 stappen nodig om de lymfevloeistof door de lymfecollectoren te laten stromen: in deze test ongeveer twee keer zo snel als op de vloer!

Deel bericht