FAQ

Wat is de levertijd bij bellicon?
bellicon

Op het moment dat wij uw bestelling ontvangen wordt deze (na ontvangst van betaling) in ons magazijn in Keulen (Duitsland) zorgvuldig en naar uw wensen samengesteld.

Uw bestelling wordt dan vanuit Keulen direct naar Nederland of België verstuurd met DHL.
U kunt uw bellicon® binnen 2-6 dagen thuis verwachten. 

Wanneer uw bestelling ons magazijn verlaat, krijgt u een track en trace link toegestuurd vanuit DHL. (Soms wil het voorkomen dat een mail in de SPAM folder belandt, wij adviseren u om dit in de gaten te houden).

Bent u niet aanwezig? Dan ontvangt u een briefje in uw brievenbus met gegevens om met DHL een nieuwe afleverdatum af te spreken.

Tags: Levertijd
Kan ik mijn bellicon® retourneren indien deze niet bevalt?
bellicon

Volgens onze huidige algemene voorwaarden is de deadline voor het retourneren van de bellicon® verplicht gesteld op 14 dagen na aankoop. Goederen kunnen alleen onbeschadigd en in haar originele verpakking worden geretourneerd.

Uitsluitend particuliere klanten hebben het recht, uitsluitend bij een Koop op afstand ingevolge artikel 7:46a sub b BW, producten terug te sturen, onder de volgende voorwaarden, waarbij met consument een natuurlijke persoon wordt bedoeld die een juridische overeenkomst met een doel afsluit dat niet aangemerkt kan worden als een zakelijk doel of een aan een zelfstandig beroep gerelateerd doel:

Rechten van retour

(1) Indien de geleverde zaken niet conform de overeenkomst zijn, dient de klant de eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen binnen bekwame tijd na ontdekking te melden bij bellicon nederland. De klant is verplicht de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden. 


(2) Indien er sprake is van een koop op afstand in de zin van art. 7:46a sub b BW zal het aanbod tevens een zichttermijn van ten minste veertien (14) dagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de consument, tenzij anders overeengekomen is. De koop is in dat geval pas definitief als veertien (14) dagen na ontvangst van de zaak zijn verstreken. 


(3) Tijdens de zichttermijn heeft de consument een herroepingsrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren, dan wel om te kennen te geven dat van de aangeboden diensten geen gebruik wordt gemaakt. In de gevallen waar (tevens) diensten worden aangeboden, wordt onder herroepingsrecht verstaan een bedenktermijn, waarop de bepalingen in deze voorwaarden omtrent de zichttermijn onverkort van toepassing zijn. 


(4) De consument kan haar herroepingsrecht uitsluitend inroepen door bellicon nederland binnen een termijn van veertien (14) dagen na ontvangst door of namens de consument schriftelijk of per e-mail op de hoogte te stellen van zijn voornemen. De schriftelijke verklaring wordt verstuurd per email aan info@bellicon.nl of per schrijvende post aan bellicon nederland, Haltestraat 63, 2042LL Zandvoort. 


(5) Indien door de consument een beroep wordt gedaan op het herroepingsrecht zal bellicon nederland het eventueel reeds door de consument betaalde bedrag binnen dertig (30) dagen, na de retour ontvangst van de zaken, terugbetalen. Eventueel na aftrek van door bellicon onvoorzien gemaakte kosten.


(6) Om het eenvoudiger te maken om omvangrijke goederen terug te sturen, biedt bellicon de consument aan de goederen, op kosten van de consument, bij de consument op te laten halen of de consument, op zijn kosten, een retoursticker toe te zenden. De consument kan desgewenst, nadat de consument een terugnameverzoek heeft gestuurd, contact opnemen met de klantenservice  (Tel. +31 (0)23 57 31 835 of info@bellicon.nl). Het recht om de producten te retourneren is uitdrukkelijk niet afhankelijk van de vraag of de consument al dan niet gebruikt maakt van de  weergegeven hulp bij het retourneren.

Belangrijk:

De consument is verantwoordelijk voor het veilig en onbeschadigd verpakken van de retourzending. Wij raden aan om de originele verpakking dan ook ten minste 14 dagen te behouden. De consument draagt, zoals bovenstaand beschreven zorg voor de retourneringskosten. 

Tags: Retourneren
Welke plafondhoogte is noodzakelijk voor het gebruiken van de bellicon® trampolines?
bellicon

Minimale plafondhoogte = uw lengte + 50 cm.

Wat onze trampolines zo speciaal maakt is de onvergelijkbare hoge elasticiteit als gevolg van de samenstelling van de bungee elastieken. Training op deze apparaten is dan ook heel anders dan op de conventionele trampolines waar u in de eerste plaats van de mat moet opspringen en bij de landing op de mat niet goed wordt gedempt, terwijl op onze apparaten de opwaartse sprong niet zo belangrijk is alswel de geleidelijke (vertragende) remmende werking na het neerkomen.

Zodra u op onze bungee elastieken trampoline stapt, zakt de springmat naar beneden. Vanuit dit uitgangspunt kunt u dan beginnen met op-en-neer veren. Tijdens het inveren zakt u diep in de mat en zelfs tijdens intensieve oefeningen kom je nauwelijks boven het frame uit.

Onze trampolines hebben een totale hoogte van ca. 35 cm en zelfs tijdens intensief trainen, komt u maar ongeveer 10 cm boven het frame. Als richtlijn kunt u dan ook bovenstaande formule gebruiken voor de minimale noodzakelijke hoogte van het plafond. Theoretisch gezien, is het mogelijk hoger te springen op onze trampolines, maar dit kan leiden tot onnodige overbelasting van de gewrichten en verhoogde slijtage van de bungee elastieken.

Hoe lang gaan de elastiekringen mee?
bellicon

De elastiekringen zijn zo elastisch omdat ze zijn gemaakt van natuurlijk rubber. Dit is waarom een rek tot 300% kan worden bereikt. Gelijk aan gebruik van autobanden, is het slijten van de elastiekringen een gevolg van het continue oprekken en door de wrijving die daardoor ontstaat met de rand van de trampoline. Op een gegeven moment is het essentieel om ze te vervangen. Wij staan garant voor minimale houdbaarheid van 6 maanden.

De slijtage van de elastiekringen is te wijten aan verschillende factoren:

1. Gebruikers gewicht
Hoe zwaarder je bent, hoe meer gewicht de elastieken ringen moeten doorstaan. Om ervoor te zorgen dat iedereen, licht of zwaar, een zelfde en even zachte schommel beweging ervaart, zijn er verschillende elastiekring sterktes beschikbaar (ingedeeld naar gewicht):

Zacht: tot 60 kg lichaamsgewicht
Medium: 60 - 90 kg lichaamsgewicht
Sterk: 90 - 120 kg lichaamsgewicht
Extra sterk: 120 - 150 kg lichaamsgewicht
Ultra sterk: 150 - 200 kg lichaamsgewicht

2. Intensiteit van de sprong
Hoe hoger je springt, hoe groter de impact op de elastieken ringen is. De wens bij het gebruik van de bellicon, te stuiteren en omhoog ‘geschoten’ te worden, is begrijpelijk want het is zo leuk. Bij het gebruik van de bellicon kun je al positieve effecten bereiken door simpelweg te veren waarbij de voeten in contact met de mat blijven.

3. De gemiddelde levensverwachting
Hoe vaker de bellicon dagelijks wordt gebruikt, hoe sneller de elastiekringen slijten. Professionele gebruikers zoals fitness clubs, personal trainers en fysiotherapie praktijken vertonen een hogere mate van slijtage dan de enkele gebruiker.

Tip: Als u af en toe de elastiekringen iets verschuift dan zullen ze niet continu wrijven tegen dezelfde plek. Dit kan de houdbaarheid verlengen.

Tags: Elastieken
Welke elastieksterkte moet ik nemen?
bellicon

Bij het kiezen van de juiste elastieksterkte zijn er verschillende aspecten waar u rekening mee dient te houden. Om het u gemakkelijk te maken kunnen wij u op onze website helpen om de juiste keuze te maken. Aan de hand van een aantal vragen krijgt u dan advies over uw juiste sterkte. Klik hier om de elastiek keuze configurator te starten.

Voorbeeldscenario:

Heel vaak wordt ons gevraagd: "welke elastiek sterkte is de juiste voor mij? Ik weeg 58 kg, mijn man weegt 85 kg en de kinderen ongeveer 30 kg."

Wanneer meerdere mensen met verschillende gewichten gebruik willen maken van dezelfde bellicon, dan moeten ze uitgaan van de zwaarste persoon, zodat niemand tijdens het bouncen de vloer raakt.

In ons voorbeeld hierboven, zou de aanbevolen elastiek ring sterkte dus 90 kg zijn.

Mocht de man van 85 kg echt hoog willen bouncen (met de voeten 30 cm of meer boven de trampoline mat) dan adviseren wij de 120kg elastiekringen.

Als u twijfelt over de elastieksterkte geven wij u graag persoonlijk advies in onze showroom, via de telefoon (023-5731835) of email.

Kan ik de elastieken van de bellicon zelf vervangen?
bellicon

U kunt eenvoudig zelf de elastieken van uw bellicon vervangen. Dit doet u om en om: u verwijdert eerst een oude elastiek en doet vervolgens een nieuwe elastiek boven en onder om dezelfde haak. Zorg ervoor dat de clip van de elastiek, in het midden aan de onderkant zit.

Bekijk ook onderstaande instructie voor de video.

Waar kan ik de bellicon® uitproberen?
bellicon

In onze showroom in Zandvoort kunt u de bellicon uitproberen en uitleg krijgen over de bellicon®. Meer informatie kunt u hier vinden.

Tags: Uitproberen
Wat moet ik doen als ik duizelig wordt op de trampoline?
bellicon

Als gevolg van de wankele ondergrond, kan duizeligheid optreden. Dit verdwijnt meestal al na de tweede of derde keer, maar we raden aan als dit in het begin gebeurt slechts maximaal 10 minuten te bouncen en afhankelijk van hoe u zich voelt de oefeningen langzaamaan te intensiveren

Tags: Duizeligheid
Is bouncen op de bellicon® trampoline goed voor mijn rug?
bellicon

Jazeker, bewegen op een bellicon® minitrampoline heeft een positief effect op uw rug en tussenwervelschijven. De bellicon®  trampoline wordt aangeraden door de organisatie "Aktion Gesünde Rucken" (Actie voor een Gezonde Rug, AGR), de Duitse federale organisatie voor rug verzorging, de AGR heeft ook haar officiële AGR-zegel van goedkeuring aan de bellicon® toegekend. 

Meer informatie over waarom het gebruik van de bellicon® helpt bij rugklachten leest u hier.

Tags: Rug
Kan ik de bellicon® gebruiken bij knieklachten?
bellicon

Jazeker. Zorg altijd dat je niet over je grenzen gaat. Eenvoudig en rustig op en neer veren zonder met de voeten van de mat los te komen is voldoende om de stofwisseling in de weefsels van de knie te verbeteren. Raadpleeg hierbij een arts/therapeut/bewegingsdeskundige. 

Meer informatie over waarom de bellicon® goed is bij knieklachten leest u hier

Tags: Knieklachten