Preventie osteoporose klachten op de bellicon

Het onderzoek

In dit onderzoek naar gezondheidspreventie wordt aangetoond  dat regelmatig bewegen op de bellicon® mini trampoline, voor mensen met een gevoeligheid voor osteoporose (botontkalking), invloed heeft op de botdichtheid en de gevolgen van osteoporose, namelijk het risico op fracturen. Daarnaast werd ook de invloed op hart longprestaties onderzocht. Aan het onderzoek deden mannen en vrouwen mee in de leeftijd van 55 tot 75 jaar, met een verminderde botdichtheid. De inname van medicijnen ter behandeling en voorkoming van osteoporose werd tijdens het onderzoek stopgezet, de inname van calciumpreparaten en vitamine D werd wel voortgezet.  

De botdichtheid werd van tevoren gemeten middels een CT scan in het gebied van de lende wervels en dijbeen. Deze meting werd voor en na het onderzoek gedaan en de resultaten werden achteraf met elkaar vergeleken. Ook werden de hart/longprestaties door middel van testen, voor en na het onderzoek, gemeten. Alsmede werd er onderzoek gedaan naar het evenwicht van de proefpersonen aan de hand van een aantal neurologische testjes en een vragenlijst. Conditie en pijnbeleving van de (lage)rug en gewrichten werden via open vragen geïnventariseerd. 

Methode

Iedere deelnemer kreeg thuis een bellicon® trampoline tot zijn of haar beschikking. Na een gezamenlijke introductie over het juiste gebruik hiervan, moesten de deelnemers dagelijks 3 x 10 minuten bouncen op de bellicon en hiervan een dagboek bijhouden. Bij aanvang waren de bellicons voor de zekerheid uitgerust met 2 zijstenen, maar deze waren na enige dagen niet meer nodig. Het onderzoek duurde 12 weken. 

De resultaten

  • De botdichtheid was na het onderzoek niet minder geworden, ondanks dat de deelnemers hun medicijnen ter behandeling van hun osteoperose niet meer hadden ingenomen.
  • Het evenwichtsgevoel van alle deelnemers was aanzienlijk verbeterd.
  • De fysieke prestaties waren, ten opzichte van die bij aanvang van het onderzoek, ook duidelijk verbeterd.
  • Deelnemers met rug- en gewrichtsklachten ervoeren minder pijn.
  • Ook waren er enkele individuele bevindingen die de positieve effecten van het trainen op de bellicon bevestigden: zoals iemand die een duidelijke verbetering in versterkte kniebanden had en iemand die een verbetering van de bekkenbodemspier had ervaren. Een aantal deelnemers die last hadden van lymfoedeem merkten een verbetering op in benen en handen. 

Conclusie

Bouncen op de bellicon minitrampoline blijkt een geschikte vorm om de vermindering van botdichtheid en eventuele gevolgen hiervan te voorkomen. Tevens verbeterd, door het trainen op de bellicon, het evenwicht, waardoor de neiging om te vallen minder wordt. Trainen op de bellicon zorgt tevens voor een pijnreductie en verbetering van de hart longfunctie. 

Linkje naar artikel: https://www.youtube.com/watch?v=BsvkdHIZVQE
Dr. Joachim Schulz, Specialist in algemene genees- en natuurgeneeskunde

Deel bericht