Valpreventie. Meer stabiliteit door de bellicon® mini trampoline.

Word je ouder, dan verlies je spierkracht. Tussen je dertigste en tachtigste levensjaar verlies je maarliefst 30% tot 40% van je spiermassa. Op een oudere leeftijd heeft dit als gevolg dat je minder zeker op je benen staat. Naar schatting krijgt slechts een op de zes mensen van 65 jaar en ouder voldoende lichaamsbeweging. En dat terwijl regelmatig trainen juist voor ouderen zo belangrijk is. 

Meerdere korte matig intensieve bewegingsmomenten op een dag maken een groot verschil voor de gezondheid. Er komt daardoor meer zuurstof in de lichaamscellen, afvalstoffen worden beter afgevoerd en voedingsstoffen beter opgenomen.

Het onderzoek

In een valpreventie studieprogramma met elf vrouwen in de leeftijd van 62 t/m 85 jaar volgden negen vrouwen het volledige programma en twee vrouwen zes weken lang het programma. Deze groep vrouwen konden allemaal zelfstandig op de bellicon® staan al dan niet met gebruik van de T-steun. De deelnemers konden gebruik maken van een opstapje om op de bellicon® te komen. Een enkeling werd er in het begin bij geholpen. Na vier trainingen ging dat zelfstandig. 

Binnen het programma waren er drie meetmomenten: een 0-meting bij de start, na zes weken training en na twaalf weken training. Tijdens elk van de meetmomenten werden een 4-tal tests gedaan en moesten de deelnemers een vragenlijst invullen. Deze tests werden uitgevoerd onder leiding van een oefentherapeut Cesar en een trainer. Het trainingsprogramma duurde 15 minuten per keer, twee keer per week, en bestond uit oefeningen ter verbetering van balans, coördinatie, spierkracht en uithoudingsvermogen.

De rol van de bellicon® mini trampoline bij ouderdomsklachten

De bellicon® kan preventief worden ingezet om een aantal ouderdomsklachten te verkleinen:

  • Botten verstevigen om osteoporose tegen te gaan door het bewegen tegen de zwaartekracht;
  • Evenwicht uitdagen waardoor coördinatie en reflexen worden getraind;
  • Afvalstoffen sneller kwijtraken doordat het lymfedrainage proces gestimuleerd wordt, waardoor men sneller herstelt (tot wel 2-3x sneller dan bij wandelen);
  • Versterken van de blaas- en bekkenbodemspieren. Bij het bouncen op de bellicon worden eerst de bekkenspieren aangespannen en daarna pas de buikspieren;
  • Effectief calorieën verbranden om het gewicht onder controle te houden;
  • Ontspanning van de spieren, met name de rug- en nekspieren, ter voorkoming van rug- en nekklachten;
  • Bloedsomloop stimuleren en de bloeddruk verlagen door een rustige cardiotraining;
  • Bewegen met minder of zonder pijn bij artrose doordat er geen schokbelasting op de gewrichten is;
  • Goed bij depressie door aanmaak van neuropeptiden, waaronder endorfine, een stofje waar je je goed en blij door voelt;
  • Valangst. Doordat je een betere balans krijgt en de spierkracht toeneemt is er meer controle bij beweging en daardoor minder of geen angst meer om te vallen.

De resultaten

De helft van de deelnemers geeft na 6 weken aan dat hun uithoudingsvermogen is verbeterd en bij 7 van de 12 deelnemers is het evenwicht verbeterd. Ook worden verbetering van spierkracht, bij een aantal deelnemers met name in de benen, verbeterde slaap, energietoename en verbetering van de spijsvertering genoemd als positief effect. 1 deelnemer is van haar rugklachten af na 6 weken en een andere deelnemer geeft aan dat haar valangst is afgenomen en dat ze minder depressief is dan bij aanvang van de training. Na 12 weken ervaart men nagenoeg dezelfde verbeteringen.

Alle deelnemers scoren niet alleen een duidelijke verbetering in stabiliteit, maar ervaren dat zelf ook zo. Aan het einde van het valpreventie traject geven alle deelnemers aan duidelijk minder bang om te vallen te zijn en zich zekerder te voelen op straat en in huis.  Dit wordt nog eens ondersteund door de resultaten van de FES test. Ook laat de squat test bij alle deelnemers een duidelijke toename in spierkracht uithoudingsvermogen zien. 

Deel bericht