Onderzoeken en studies naar de effecten van de bellicon®

NASA studie naar de effecten van trampolinespringen
Volgens een studie uitgevoerd in opdracht van NASA, is de omvang van de biomechanische stimulans in het lichaam groter bij het springen op een trampoline dan bij hardlopen, bij een vergelijkbare hartslag en mate van zuurstofverbruik. Deze bevinding kan helpen bij het identificeren van acceleratie- ofwel versnellingparameters die nodig zijn voor het ontwikkelen van herstelprocessen ter voorkoming van deconditionering bij personen die worden blootgesteld aan gewichtloosheid zoals astronauten.

De resultaten uit het onderzoek wijzen uit dat bewegen op een trampoline een uitstekende vorm van beweging is voor ouderen, mensen met een lichamelijke beperking en mensen die moeten revalideren na een ongeluk of letsel. Kortom: het is goed voor iedereen die kampt met een lichamelijke aandoening.
Onderzoek toont aan dat lipoedeem klachten verlichten door beweging op de bellicon®
De bellicon® mini trampoline wordt ingezet om klachten van lipoedeem patiënten te verminderen. De resultaten zijn opvallend! Het merendeel van de deelnemers ervaren minder klachten bij gebruik van de bellicon® bij lipoedeem.
Lisanne van Heijst heeft onderzoek gedaan naar de inzet van de bellicon® bij oedeem. De resultaten van dit onderzoek lees je terug in deze blog.
Bekkenbodemspieren trainen
Pijnklachten in uw bekken? Incontinentie? Instabiele bekkenbodemspieren?
Allerlei klachten die uw leven flink negatief kunnen domineren. Én klachten die allemaal te maken hebben met bekkenbodem instabiliteit.
Wil je bekkenbodemspieren trainen? En bekkenbodem instabiliteit oplossen? Lees dan deze blog!
Trampolinespringen volgens studie Universiteit van Gent goed voor uw rug!
In een studie uitgevoerd door Dejaeghere Severine en Matthys Heleen van de Universiteit Gent wordt de rompspieractiviteit tijdens trampolinespringen geëvalueerd. Uit eerder onderzoek van andere wetenschappers is gebleken dat het gebruik van een onstabiel oppervlak tot een verhoogde activatie van de spinale spieren, wat tevens voordelig blijkt voor de stabiliserende spieren. Uit het huidige onderzoek komt voort dat trampolinespringen een goede stabilisatieoefening is voor mensen die te kampen hebben met (lage) rugproblemen.